Καλως ηλθατε στο ιστολογιο μου!Καλη διαμονη.

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Γ.Σ. & Α.Μ.Κ. 11/6/2012


   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας «Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία»
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52282/06/Β/02/15
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. Π.Α.Ε.» που εδρεύει στη Ν. Σμύρνη (Οδός Ι. Χρυσοστόμου 1) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 11/6/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας στην οδό Ι. Χρυσοστόμου 1 (Αίθουσα Πεντζαρόπουλος) του δήμου Ν. Σμύρνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  Γ.Σ.
1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Α.Ε. με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα (10) ευρώ σε ένα (1) ευρώ την κάθε μία,  γα να καλυφθούν, λογιστικά, οι μέχρι τώρα ζημιές.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά  800.000 (οκτακόσιες χιλιάδες)  ευρώ ,με την έκδοση 800.000 (οκτακοσίων χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, που θα διατεθούν με δημόσια προσφορά  με τιμή εκδόσεως ένα (1)  ευρώ.
3. Περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και καθορισμός των όρων αναλήψεως των νέων μετοχών.
4. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το προσωρινό Δ.Σ. προκειμένου αυτό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων αρχών και οργάνων για την υλοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή.
5. Άλλα θέματα.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας.
Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Ν. Σμύρνη, 15/05/2012
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Βασίλειος Τσάβαλος         .....εγω παντως ακομα περιμενω τις μετοχες απο περσυ το καλοκαιρι οντας κατοχος των εισιτηριων διαρκειας με αυξοντα αριθμο 18 και 19...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου